REGULAMIN sklepu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego printedanimal.pl (dalej zwany Sklepem) jest firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI
HANNY HASS 2
NIP:5932537758

2. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy printedanimal.pl

3.Sklep internetowy printedanimal.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Wszystkie ceny towarów w sklepie printedanimal.pl wyrażone są w polskich złotych.

8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie printedanimal.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela strony.

9. Firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu  na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

II Rejestracja klientów

1.Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu printedanimal.pl

2.Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość oraz podmioty gospodarcze.

3.Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, żeby sposób realizowania zamówienia przebiegł pomyślnie.

4.Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

5. Sklep printedanimal.pl umożliwia dokonanie zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie.

6. Korzyści z rejestracji (utworzenia konta Klienta):

-możliwość śledzenia swojego zamówienia oraz historii zakupów

-szybsze kolejne zakupy (zarejestrowany Klient nie musi po raz kolejny uzupełniać danych do wysyłki, itp.)

-Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z zapisaniem się do newslettera Sklepu, co oznacza regularne otrzymywanie informacji na pocztę e-mail o aktualnych przecenach, nowych produktach oraz dedykowanych promocjach dla stałych klientów (subskrybentów newslettera).

 

III Zamówienia i zwroty

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.

3. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są  zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i ma prawo do anulowania zamówienia.

4. Firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

5. Składanie zamówienia:

a)Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

-Kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” zamieszczonej pod produktem na stronie głównej oraz w karcie produktu, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź wypełnienie formularza z danymi adresowymi bez zakładania konta.

-Kontakt ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: sklep@printedanimal.pl

-Kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz.  8:00 do 20:00 pod numerem telefonu 510 04 05 04
b) Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

c) Klient zobowiązany jest do wpisania w formularz zamówienia autentycznych danych do wysyłki oraz swojego numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

d) Wpłata pieniędzy na konto bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.  Zamówienia niezłożone przez stronę sklepu, mail lub telefon nie będą realizowane.

e) Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto. Ta opcja nie jest dostępna dla Klientów, którzy złożą zamówienie bez rejestracji na stronie Sklepu.

f) Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów, bądź do konkretnego dnia ujętego w promocji.

6. Prawo odstąpienia od umowy:

a) Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

b) Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust.a) powyżej, na następujący adres: ul. Obrońców Tczewa 6b/12, 83-110 Tczew. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Klient proszony jest o dodanie adnotacji “zwrot ustawowy”.

c) W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

d) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

IV Realizacja zamówienia

1.Natychmiast po złożeniu zamówienia klient otrzyma maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

3. Sposób realizacji zamówienia w przypadku braku towaru:

a) częściowa realizacja zamówienia

b)wydłużony czas oczekiwania

c)anulowanie całości zamówienia

4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

 

V Czas realizacji zamówienia oraz koszt dostawy

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych

3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.

4. Przewidywany czas dostawy na terenie Polski uzależniony jest od wyboru formy listu – przesyłki.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

6. Dostawa gratis przy zamówieniu powyżej 100 zł.

 

VI Reklamacje i gwarancja

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać zgłoszone e-mailem na adres: sklep@printedanimal.pl, z wyszczególnionymi:

a)Imię i nazwisko,

b)numer zamówienia

c)opis niezgodności towaru z umową,

d)datę zakupu

2.Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

3.Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem: 510 04 05 04, a także mailowo pod adresem e-mail: sklep@printedanimal.pl

4.Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Gwarantujemy, że w ciągu 24-48h Klient otrzyma informację telefoniczną z decyzją w swojej sprawie.

 

VII Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI

2. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 roku i dotyczy wszystkich zamówień po tym dniu.

 

1.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH-RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) uprzejmie informujemy, że jako PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI z siedzibą  UL. HANNY HASS 2 83-110 TCZEW, w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych tj. imienia, nazwiska,adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, historii zakupów w naszym sklepie internetowym . Odpowiadamy za ich wykorzystanie w prowadzonej przez nas działalności w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

W związku z tym informujemy również że Państwa dane mogą zostać tylko wykorzystane za Państwa zgodą do przesyłania poniższych informacji.

 

Oto przykładowe przesyłane informacje:

  • korzyści wynikające z naszych aktualnych promocji,
  • pierwszeństwo informacji o naszych nowych produktach, ofertach,
  • powiadomienia z wyprzedzeniem o możliwych przerwach w świadczeniu usług ze względu na różne powody (inwentaryzacja, święta narodowe, itd.)

Jedocześnie informujemy, że Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w ramach dotychczasowej współpracy w postaci imię, nazwisko, adres e-mail i telefony służbowe do kontaktu jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI z siedzibą  UL. HANNY HASS 2 83-110 TCZEW;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktów handlowych, przygotowywania ofert, odpowiadania na zapytania, informowania o promocjach, przesyłania materiałów drogą mailową i/lub przekazywania informacji drogą telefoniczną i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie ww. danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku wysłania zapytania ofertowego lub rozpoczęcia współpracy z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI z siedzibą  UL. HANNY HASS 2 83-110 TCZEW lub dobrowolne dla potencjalnych nowych Klientów.

5) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane poprzez podanie ich w trakcie naszej dotychczasowej współpracy, ze źródeł ogólnie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z przekazaniem tych danych podczas bieżącej współpracy.

0 WooCommerce Floating Cart

Brak produktów w koszu